Bronopstelling

Direct inzichten zonder lange verhalen

Tijdens een bronopstelling krijg je direct inzichten zonder lange verhalen. Door een bronopstelling wordt de situatie op een duidelijke manier al gauw inzichtelijk gemaakt.

Een bronopstelling is vergelijkbaar met een tafelopstelling alleen wordt er gewerkt met 4 belangrijke bronnen of thema’s in je leven. Dit kan zijn, je huidige gezin, je gezin van herkomst, je werk, je vriendschappen of je gezondheid, of een hobby. Het gaat om de thema’s die jij belangrijk vindt. Door deze 4 belangrijke bronnen op tafel inzichtelijk te maken ervaar je dat het een verbonden is met het ander. Als er in de ene bron iets veranderd, brengt dit ook een verandering in de andere bron.

Na een opstelling vallen de ervaringen die je binnen de opstelling hebt opgedaan al gauw op zijn plek. En daarmee kunnen veranderingen ontstaan binnen jouw leven. En dat gebeurt gewoon vanzelf.

Een bronopstelling is 1 op 1, tussen jou en mij. Ik neem uitgebreid de tijd om deze samen met jou te doorlopen. Een sessie duurt 1,5 uur tot 2 uur.